ĐẢNG BỘ HUYỆN HẢI HẬU: 75 NĂM THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.

15:36:00 09/06/2022

Ngược dòng lịch sử 75 năm về trước, gắn liền với lịch sử phát triển phong trào cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 6/1947, Đảng bộ huyện Hải Hậu được thành lập góp sức vào mùa xuân bất tận của Đảng.
Lịch sử hình thành và phát triển vẻ vang.
- Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Ngày 21/8/1945, chớp thời cơ cách mạng, những người cộng sản ở Hải Hậu đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang để 10 giờ sáng ngày 21/8/1945, chính quyền đã về tay nhân dân, kết thúc sự thống trị của chế độ phong kiến, thực dân trên mảnh đất Hải Hậu. Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập gồm 5 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Thiết Giáp làm Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện.

- Sau khi Huyện uỷ và Lực lượng vũ trang huyện được thành lập, hệ thống tổ chức Đảng, lực lượng đảng viên và lực lượng dân quân du kích đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Cuối năm 1947 đã có 17 chi bộ với 105 đảng viên. Đó là nhân tố quyết định để lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện vượt qua những khó khăn, ác liệt. Với những chiến thắng vang dội như­: Văn Đàn, Cầu Đôi, đặc biệt là chiến thắng tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Biên, hệ thống phòng thủ cuối cùng của thực dân Pháp ở vùng Duyên Hải phía Nam tỉnh Nam Định, kết thúc sự chiếm đóng của thực dân Pháp và tay sai trên quê h­ương Hải Hậu.

- Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyềntừ huyện đến cơ sở và quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ Hải Hậu đã xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mọi thời kỳ cách mạng: Trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng cả hai yếu tố: Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng những địa bàn trọng điểm về chính trị-kinh tế, quốc phòng-an ninh, vùng đông đồng bào có đạo, quần chúng là nữ công nhân lao động và trí thức... Thực tiễn đã qua khẳng định Đảng tin dân, dựa vào dân; dân tin Đảng, theo Đảng, bảo vệ Đảng, nơi nào tổ chức Đảng vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì ở đó phong trào mọi mặt phát triển mạnh.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Hải Hậu luôn được thể hiện rõ ràng dựa trên các thành tựu, kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tất cả các lĩnh vực: Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo song hành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản phát triển và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản ước đạt 3.594 tỷ đồng, đạt kế hoạch và tăng 3,34% so với năm 2020;

Hội thi Hội LHTNVN