Gia đình, cái gốc bền vững của sự phát triển

09:21:00 28/06/2021

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho các thành viên, nhất là trẻ em. 

Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 28-6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Trong cuộc sống hiện đại, các gia đình Việt Nam vừa phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của quá khứ, vừa tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới tiến bộ như thực hiện bình đẳng giới, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, ứng xử, phải trở thành "thành lũy" chống lại tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và tệ nạn xã hội. Mặt trái của cơ chế thị trường cùng với việc mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế khiến các sản phẩm độc hại từ bên ngoài tràn vào đang đe dọa hủy hoại đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Do không đứng vững trước những cơn bão ấy, nhiều gia đình đã rơi vào tình trạng lục đục, tan vỡ. Số vụ ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ, số trẻ em hư ngày càng tăng cùng nạn bạo lực gia đình, dẫn đến nhiều vụ án mạng thương tâm. Vì vậy, cần nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của gia đình trong cuộc đời mỗi người, trong sự phát triển của đất nước. Gia đình vừa là tế bào của xã hội, vừa là "cái gốc", là nền tảng tạo nên sự phát triển bền vững.

Theo đó hàng loạt chương trình, đề án được xây dựng như: Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ðề án kiện toàn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; Ðề án phát huy giá trị tốt đẹp của mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững...

Một trong những giải pháp quan trọng khác là tạo dựng và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Ðây là phong trào được duy trì nhiều năm qua và được mở rộng trong cả nước, có tác động đáng kể đến các gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn nhiều hạn chế, nặng về hình thức, có địa phương còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các tiêu chí, danh hiệu, chưa coi trọng quy trình, thủ tục bình xét công nhận gia đình văn hóa, làm giảm đáng kể hiệu quả của phong trào. Tuy ở các địa phương, làng, bản, khu dân cư, tỷ lệ số gia đình văn hóa được công nhận khá cao, nhưng tại không ít nơi vẫn tồn tại tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm và nạn bạo lực gia đình. Cho nên, để nâng cao chất lượng phong trào, trước tiên cần xóa bỏ căn bệnh thành tích, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, ngăn chặn tệ nạn xã hội; gắn kết chặt chẽ với xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới để có thêm nguồn lực tổng hợp đem lại những lợi ích thiết thực cho mỗi gia đình, từ đó sẽ tạo ra sức lan tỏa, cuốn hút của phong trào. Nguồn: Sưu tầm.

Hội thi Hội LHTNVN
Thống kê truy cập

- Đang online: 1

- Hôm nay: 19

- Tháng này: 1,737

- Tất cả: 101,847