Hải Hậu: Quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

10:37:00 07/11/2022

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN. Vừa qua, tại Hội trường Mặt trận tổ quốc huyện, Ban thường vụ Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ ĐVTN huyện đã được nghe đồng chí Phan Văn Quảng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao đổi 2 chuyên đề về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và chuyên đề về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước”. Đồng chí nhấn mạnh mỗi cán bộ Đoàn phải nhận thức sâu sắc được sự nguy hiểm và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, không chỉ đấu tranh bài trừ chủ nghĩa cá nhân mà còn phải thường xuyên rèn luyện bản thân bằng việc tu dưỡng đạo đức cách mạng. Tập trung nghiên cứu các vấn đề về đạo đức của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây được xem là nền tảng, tiền đề và là cơ sở để người cán bộ Đoàn phát huy tài năng, trí tuệ có hoài bão khát vọng cống hiến dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

         Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển./.

Hội thi Hội LHTNVN