Hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đoàn khối cơ quan, Doanh nghiệp trực thuộc nhiệm kỳ 2019 - 2022.

10:11:00 08/01/2020

      Thực hiện Công văn số 447-CV/TĐTN-TCKT ngày 29/03/2019 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nam Định về việc “Tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2022”, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/HĐTN ngày 16/5/2019 về “Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn các cơ quan, doanh nghiệp nhiệm kỳ 2019-2022” và Hướng dẫn số 23-HD/HĐTN ngày 16/5/2019 về “Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn các cơ quan, doanh nghiệp nhiệm kỳ 2019-2022” để chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội Chi đoàn các cơ quan, doanh nghiệp từ tháng 9/2019 đến hết tháng 12/2019 với 13/13 Chi đoàn đã tổ chức thành công đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

     Các Chi đoàn cơ sở đã chủ động đăng ký lịch tổ chức Đại hội. Công tác nhân sự cơ bản đảm bảo theo Quy chế cán bộ Đoàn, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhận được sự quan tâm của Cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị. 100% Chi đoàn tổ chức Đại hội được Cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo về nội dung, nhân sự, đảm bảo lựa chọn những nhân sự có năng lực, tâm huyết với công tác Đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

     Đại hội của các chi đoàn cơ sở đã tập trung tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019-2022; kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; bầu ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022. Qua tổng kết, trong giai đoạn 2017 – 2019, các chi đoàn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của Huyện đoàn Hải Hậu. Trong đó, các chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử qua các đợt sinh hoạt chính trị, tham gia tích cực, hiệu quả các bài dự thi tìm hiểu nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn... Trong chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cơ quan “Xanh – Sach – Đẹp” đã có có 3 chi đoàn có công trình, phần việc thanh niên cụ thể góp phần đep lại cảnh quan môi trường sạch đẹp cho cơ quan, đơn vịtiêu biểu như Chi đoàn Huyện ủy, chi đoàn khối Dân vận, chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện. Triển khai thực hiện 3 phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, phát huy các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị. Tích cực tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ quan, đơn vị…

     Đối với nội dung bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã có hướng dẫn cụ thể trong công tác nhân sự, đề nghị BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 căn cứ phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022 báo cáo và được sự đồng ý của Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị về Đến án BCH nhiệm kỳ mới. Có 07/14 chi đoàn trực thuộc bầu Ban Chấp hành, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

     Đại hội chi đoàn trực thuộc là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các đoàn viên thanh niên trong khối các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, qua đó tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn trong các cơ quan, đơn vị. Vũ Việt Dương - PBT Huyện đoàn.

Hội thi Hội LHTNVN
Thống kê truy cập

- Đang online: 1

- Hôm nay: 45

- Tháng này: 45

- Tất cả: 91,314