Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hải Hậu khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

14:39:00 02/07/2021

Sáng ngày 01/7, HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Thanh Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Long - Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Huyện ủy; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đại biểu các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có 40 vị đại biểu vừa được cử tri trong huyện tín nhiệm bầu vào HĐND huyện Khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 23/5/2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri huyện Hải Hậu đã tham gia Ngày hội lớn của đất nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Cuộc bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ và đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri toàn huyện đi bầu cử đạt 99,90%, là một trong những huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao của tỉnh. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý thức chính trị và truyền thống Văn hóa - Anh hùng của nhân dân Hải Hậu.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ chúc mừng 40 vị đại biểu vừa được bầu vào HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND huyện khóa XIX là rất lớn, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, quyết tâm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa nhằm phát triển kinh tế-xã hội, mục tiêu “xây dựng huyện Hải Hậu - NTM kiểu mẫu, sáng - xanh - sạch đẹp để phát triển bền vững”. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có bộ máy chính quyền - HĐND, UBND huyện vững mạnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong suốt nhiệm kỳ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong huyện… Là kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện khóa XIX với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND và UBND trong nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri - nhân dân, trước Đảng bộ, dân chủ thảo luận, sáng suốt chọn lựa bầu được người có đủ đức, đủ tài đảm đương các trọng trách trong bộ máy chính quyền HĐND và UBND huyện trong thời gian tới.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XIX; Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Đỗ Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa XIX; đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Vũ Văn Kỳ, Phạm Vinh Dự được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp đã tiến hành bầu Trưởng Ban và Phó trưởng các Ban của HĐND huyện với số lượng mỗi ban là 5 Ủy viên; bầu các Uỷ viên UBND huyện khóa XIX và 20 vị hội thẩm Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các vị đại biểu HĐND và nhân dân trong huyện đã tín nhiệm, giao trọng trách giữ chức vụ Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây vừa là niềm vinh dự to lớn với bản thân, vừa là trách nhiệm lớn mà các vị đại biểu HĐND đã thay mặt nhân dân và cử tri toàn huyện tin cậy, giao phó. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và cá nhân đồng chí Chủ tịch HĐND huyện sẽ tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác; thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri. Không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước Nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được Pháp luật quy định. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và bản thân đồng chí Chủ tịch HĐND huyện sẽ chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện; phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ huyện, các cơ quan, ban ngành và các địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ; sát cánh cùng các vị đại biểu HĐND huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của HĐND, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên UBND huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với yêu cầu phát triển KTXH, đảm bảo ANQP của huyện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, bằng tinh thần nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm và tất cả kiến thức, kinh nghiệm công tác sẽ tiếp tục: Ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát trển KTXH, đảm bảo ANQP của huyện. Phát huy kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước vào trong thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong tình hình hiện nay để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KTXH, đảm bảo ANQP của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh,  BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27 đã đề ra. Xây dựng kế hoạch, giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Đề án phát triển KTXH của huyện, nhất là các mục tiêu định hướng có tính chất đột phá về KTXH của huyện, đó là: Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế biển; Xây dựng thành công huyện điểm NTM kiểu mẫu sáng - xanh - sạch đẹp, phát triển bền vững; Xây dựng đội ngũ Cán bộ công chức, bộ máy chính quyền từ huyện tới xã vững mạnh, tinh thông, kỷ cương, trách nhiệm với nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời vẫn đảm bảo duy trì và phát triển KTXH trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến hết sức phức tạp, chưa biết điểm dừng; Chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội , chính sách đối với người có công; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ huyện Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri mong muốn: các đại biểu được bầu cần làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và là cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của Nhân dân với các cơ quan quyền lực Nhà nước. Các đại biểu sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe, tập hợp ý kiến của Nhân dân chuyển đến Quốc hội và HĐND và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết….

Tại kỳ họp, 100% các ông bà đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri nhân dân, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vị đại biểu HĐND huyện đã lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, bầu vào các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân - thay mặt các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động xét xử của Tòa án huyện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc bầu các chức vụ trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật; với số phiếu bầu rất tập trung, đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của huyện.

   HĐND tin tưởng và mong muốn rằng, các vị đại biểu HĐND được tín nhiệm bầu để đảm đương các trọng trách trong bộ máy chính quyền nhà nước ở địa phương sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND và nhân dân toàn huyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri toàn huyện.

   Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và Kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa XIX là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND huyện trong suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình, nhiệm kỳ có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với mục tiêu xây dựng huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thay mặt HĐND huyện, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện:

   Thứ nhất, nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, phân công, phân nhiệm của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND huyện; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

   Thứ hai, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, các ban ngành và chính quyền các xã, thị trấn trong việc quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

   Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của UBND trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện, thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

   Thứ tư, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp; đa dạng phương thức tiếp xúc cử tri; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

   Để hoạt động của HĐND có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị xây dựng quy chế hoạt động, các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ hai (dự kiến trong tháng 7).

   Thứ năm, sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tiến hành tiếp xúc với cử tri - nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt Chương trình hành động đã báo cáo với cử tri.

HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong huyện phát huy truyền thống Văn hóa - Anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; trước mắt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vừa phòng chống dịch Covid -19 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII./.

 Nguồn: haihau.namdinh.gov.vn

Hội thi Hội LHTNVN
Thống kê truy cập

- Đang online: 1

- Hôm nay: 15

- Tháng này: 1,737

- Tất cả: 101,847