Sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ

10:33:00 07/11/2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo Chi đoàn trên địa bàn dân cư và các trường THPT về việc tổ chức sinh hoạt, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ hàng tháng.

 Tại chương trình, các đoàn viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận và tham gia trò chơi, thảo luận nội dung, giúp các bạn nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, bổn phận của mình, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

Qua đó hoạt động này tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đặc biệt, đọc và thảo luận những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp mỗi người trẻ hôm nay hiểu hơn về lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua những trang viết xúc động, đã lay động lòng người.

Có thể nói đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện nhà trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào, lòng kính yêu Bác Hồ; Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo Bác bằng việc làm, hành động cụ thể.

Hội thi Hội LHTNVN