TIN MỚI
Chúc mừng năm mới 2017

Công văn mới

  • Công văn số 29-CV/HĐTN ngày 27/12/2022 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý MÃo và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 -

  • Công văn số 28-CV/HĐTN về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 -

  • Công văn số 355-CV/HĐTN ngày 09/2/2022 về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Nam Định (20/4/1974-20/4/2022) -

  • Công văn số 354-CV/HĐTN ngày 09/2/2022 về việc đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Đoàn cấp xã, thị trấn và Chi đoàn trực thuộc -

  • Công văn số 350-CV/HĐTN ngày 14/01/2021 về việc triệu tập đại biểu tham dự diễn đàn điểm -

  • Công văn số 349-CV/HĐTN ngày 10/01/2021 về việc triệu tập đại biểu tham dự Đại hội điểm Đoàn cấp xã, thị trấn tại xã Hải Hưng -

Hội thi Hội LHTNVN