Đoàn trường THPT A Hải Hậu tham gia Chương trình “Triệu Túi An Sinh”

07:57:00 20/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HĐTN ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu về việc triển khai chương trình “Triệu túi an sinh”.Đoàn trường THPT A Hải Hậu đã tổ chức hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tại Chương trình,  Đoàn trường đã tổ chức trao tặng 5 túi quà cho 5 học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 với tổng giá trị 1 triệu đồng.

Đây là một chương trình được tổ chức thiết thực, kịp thời, sát với nhu cầu và tình hình thực tế của học sinh nhà trường. Sự quan tâm và chăm lo kịp thời của Đoàn thanh niên nhà trường tạo động lực, khích lệ đoàn viên thanh niên vượt qua giai đoạn khó khăn khi mà đại dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời thông qua chương trình đã giáo dục và phát huy truyền thống nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên thanh niên nhà trường.

Nguồn: Đoàn trường THPT A Hải Hậu

Hội thi Hội LHTNVN