Đoàn trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức Ký cam kết "Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; Phòng chống tội phạm,

16:42:00 03/01/2023

Thực hiện Chương trình công tác học 2022 - 2023. Trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức Ký cam kết "Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; Phòng chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; Thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ"

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe trò chuyện và thông tin về tình hình ATGT, tình hình tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện. Đồng thời các em học sinh được truyền đạt các nội dung liên quan đến luật ATGT, cách nhận biết và cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và không đạt chuẩn; các tín hiệu cảnh báo giao thông…

Từ đó mỗi em học sinh ít nhiều cũng được trang bị những kiến thức cơ bản, hữu ích trong các phòng chống tệ nạn ma túy và các tai, tệ nạn khác trong xã hội; hiểu được những giá trị thiết thực của việc tham gia giao thông an toàn , đúng luật từ đó chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ.

 
Hội thi Hội LHTNVN