Hoàn thành Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các trường THPT, TT GDNN, GDTX nhiệm kỳ 2021-2022

09:14:00 08/10/2021

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2021-2022;  Ban Thường vụ Huyện đoàn Hải Hậu đã chỉ đạo 9/9 Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn toàn huyện tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Trong năm học 2020-2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều bước phát triển, đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động: công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được chú trọng và đổi mới. Ngay từ đầu năm học, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các trường tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, học sinh về diễn biến phức tạp cũng như hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm học 2020 – 2021 cũng là năm công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đoàn các trường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức Đoàn. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh, xây dựng văn hóa học đường thân thiện, lành mạnh. Cùng với đó là các chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần … Triển khai có hiệu quả các hoạt động tình nguyện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh, “Tiếp sức mùa thi”... bên cạnh đó đã đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh tham gia.

Đại hội cũng là dịp để BCH Đoàn các trường tổng kết, đánh giá những thành tích, kết quả đạt được cũng như những hạn chế tồn tại trong năm học vừa qua, từ đó tìm ra giải pháp nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục phát triển và dành nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã trao Bằng khen của BCH TW Đoàn, BCH Tỉnh doan, giấy khen của Huyện đoàn cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2020- 2021.

Đây là hoạt động lớn đầu năm, giúp đưa công tác Đoàn trường học đi vào nề nếp, tổ chức, khởi động một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 - 2022 trên toàn huyện.

 

Hội thi Hội LHTNVN