Trang chủ Video

[VTV1] Khách mời buổi sáng: Nhịp sống Số về làng (năm 2006)

16:00:00 15/04/2018
Nguyễn Huy Du một người con Hải Hậu với khát vọng đưa công nghệ thông tin, đưa internet, đưa công nghệ số về những vùng sâu, vùng xa và nông thôn Việt Nam.
Từ khóa: VTV1 Nguyễn Huy Du
Hội thi Hội LHTNVN